گروه شرکت های آراد
1394/02/01 12:38

تبلیغات کم فایده نکنید.

بسیاری از تبلیغاتی که ما امروز شاهدیم کم فایده است.
یعنی تبلیغاتی است که تبلیغ کننده بدون توجه به اینکه مخاطب مورد تبلیغش به آن خدمت یا محصول نیاز دارد انجام می دهد با این تفکر که
۱. از بین افراد زیاد چند نفری محدود مشتری شوند و سود حاصل شود.
۲. تبلیغات را افرادی می بینند که در حالت عادی نیاز ندارند اما تبلیغات باعث می شوند به آن متمایل شوند.

هر دو تفکر عمدتا منجر به شکست می شوند.
هم تعداد افرادی که باید بیایند تا پول خود تبلیغات به دست بیایید نمی آیند و هم کسی نیاز برایشان به وجود نمی آید.
پس اگر می خواهید تبلیغ کنید فقط برای کسانی تبلیغ کنید که به محصول یا خدمت شما نیاز دارند.

دیدگاه ها

شما چه دیدگاهی دارید؟ جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :